Biz ijtimoiy tarmoqlarda
Tariflar
Bepul muloqot
Korporativ guruh ichida
5 000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
5 000 MB
kiritilgan mobil internet
3 500 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
30 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
5 000 daqiqa
oyiga O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
10 000 MB
kiritilgan mobil internet
3 500 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
Bepul muloqot
korporativ guruh ichida, kiritilgan daqiqalarni sarflamaydi
40 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
UNLIM
tarmoq ichidagi qo‘ng‘iroqlarga
5 000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
15 000 MB
kiritilgan mobil internet
3 500 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
50 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
5 000 daqiqa
oyiga O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
20 000 MB
kiritilgan mobil internet
3 500 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
Bepul muloqot
korporativ guruh ichida, kiritilgan daqiqalarni sarflamaydi
60 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
UNLIM
tarmoq ichidagi qo‘ng‘iroqlarga
5 000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
40 000 MB
kiritilgan mobil internet
3 500 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
80 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
UNLIM
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga;
80 000 MB
kiritilgan mobil internet
5 000 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
100 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
UNLIM
daqiqa O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
100 000 MB
kiritilgan mobil internet
10 000 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
130 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
UNLIM
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
160 000 MB
kiritilgan mobil internet
10 000 SMS
O‘zbekiston bo‘yicha
200 000 so‘m
Abonent to’lovi oyiga